פיצה לה ורה - פיצרייה באשקלון
קריית האקדמיה -
  08-6708090