כולנו אשקלון
 

כולנו אשקלון  | בר מסעדה | 08-6755660