קונו פיצה אשקלון - קונופיצה אשקלון
אלי כהן 21 , קריית האקדמייה אשקלון

073-7599738