ג'ק פאב & גריל בר -
חוף דלילה אשקלון -
  08-6737206